Jeden dzień z życia giełdy

Jeden dzień z życia giełdy

Każda giełda posiada własny harmonogram pracy. Najważniejszym punktem harmonogramu jest sesja giełdowa. W wyznaczonych dniach i godzinach inwestorzy mogą kupować albo sprzedawać towary, usługi oraz prawa majątkowe. Na większości giełd papierów wartościowych sesje odbywają się codziennie, od rana do późnych godzin popołudniowych. Giełdy towarowe są zazwyczaj organizowane wczesnym rankiem w weekendy. Przeciętny harmonogram dzieli sesję na kilka etapów. Akcjonariusze mogą wysyłać zlecenia tuż przed otwarciem giełdy. Jest to pierwsza faza sesji. Następnie na podstawie zleceń maklerzy ustalają kursy wszystkich praw majątkowych bądź towarów. Jest to tak zwany fixing. Zmiany wprowadza się na bieżąco, aż do zakończenia drugiego etapu. Po krótkiej przerwie następuje dogrywka, czyli czas na składanie zleceń po ostatnim fixingu cen. Wyróżniamy dwa systemy notowań, ciągły oraz jednolity. W pierwszym przypadku zlecenia są realizowane natychmiast. Gdy tylko pojawi się odpowiednia oferta kupna i sprzedaży, makler realizuje transakcję. W systemie notowań jednolitych występuje faza interwencji. Polega ona na tym, że uczestnicy giełdy mogą modyfikować swoje zlecenia. Sprzedawca obniży cenę towaru, jeśli kilka osób zgłosi chęć zakupienia tańszego produktu. W efekcie inwestor odnotuje większy zysk, niż gdyby czekał na dopasowane zlecenia. Po zakończeniu sesji urzędnicy tworzą podsumowanie całego dnia. Raporty służą ustaleniu przyszłego kursu oraz pomagają ocenić pracę giełdy.