Jak powstaje giełda?

Jak powstaje giełda?

Każde spotkanie handlowe musi mieć ściśle określony czas i miejsce. Dokładnie tak wygląda sytuacja w przypadku giełdy. Chociaż większości operacji możemy dokonać za pośrednictwem Internetu, urzędnicy muszą dysponować biurem oraz sprzętem do nadzoru wszystkich transakcji. Pierwszym etapem powstawania giełdy jest zatem wybór lokalizacji. Następnie rada akcjonariuszy ustala terminy sesji oraz ceny sprzedawanych lub kupowanych produktów. O wszystkim muszą zostać poinformowani inwestorzy. Oczywiście powyższy opis jest bardzo uogólniony. W rzeczywistości każde państwo nadaje inny status prawny giełdzie. W związku z tym etap legalizowania działalności również będzie zróżnicowany. Najczęściej giełdy powstają na bazie prawa handlowego. Określamy je wówczas mianem organizacji korporacyjnych. Rynek przyjmuje formę spółki akcyjnej, do której należą prywatne firmy, banki albo biura maklerskie. Jeżeli giełda powstaje z inicjatywy państwa, jej głównym właścicielem jest wówczas odpowiedni organ władzy. Największą polską giełdą jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Stanowi ona spółkę akcyjną, ale na jej działalność w pewnym stopniu wpływa państwo. Kurs akcji i obligacji jest kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz szereg ustaw. Rodzaj giełdy ma istotny wpływ na jej organizację, a także formalności związane z samym założeniem. W przypadku giełd towarowych proces zakładania działalności jest znacznie prostszy w przeciwieństwie do obrotu papierami wartościowymi. Dlatego prawie w każdym dużym mieście możemy wybrać się na giełdę samochodową, kwiatów czy ofert edukacyjnych.