IRR

Czym jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR i jaki ma wpływ na ocenę efektywności projektów inwestycyjnych?

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR to jeden z popularniejszych mechanizmów oceny ryzyka inwestycyjnego. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na jego zastosowanie w przypadku przystępowania do realizacji danego projektu. Stosując IRR można dosyć dokładnie przeanalizować proces tworzenia i sprawdzić czy możliwe jest odzyskanie poniesionych kosztów. Innymi słowy, czy projekt będzie opłacalny. Każda firma wie, co oznacza nietrafiona inwestycja. Dla wielu przedsiębiorstw podjęcie w realizację niekorzystnego projektu kończy się bankructwem. By zminimalizować ryzyko wykorzystuje się różne narzędzia. Zazwyczaj wiąże się to z precyzyjnymi matematycznymi wyliczeniami, które pozwalają zorientować się w sytuacji. Jak działa IRR? Najpierw następuje wnikliwa analiza projektu, a następnie należy odpowiednio odczytać wyniki. O opłacalności inwestycji świadczy stopa graniczna, którą ustala inwestor kierując się możliwą do przyjęcia przez firmę stopą rentowności. Stopa graniczna powinna być niższa od IRR. Oblicza się też różnicę między IRR a stopą graniczną, ponieważ to ta różnica wyznacza poziom ryzyka związany z projektem.