Inwestycja w akcje wybranej firmy

Inwestycja w akcje wybranej firmy

Papiery wartościowe, a w szczególności akcje uważane są jedną z bardziej dochodowych inwestycji. Nie można jednak zapominać o tym, że jest to inwestycja krótkoterminowa, która wiążę się z bardzo dużym ryzykiem, którego ograniczenie wydaje się być niemożliwe. Co prawda można je rozkładać poprzez zakup akcji wielu różnych spółek, najczęściej jednak największe przychody osiąga się wtedy, kiedy większą ilość środków finansowych inwestuje się w akcje jednej firmy. Niestety, jak przekonują osoby, które udzielają porad giełdowych takie rozwiązania ma bardzo wiele minusów. Przede wszystkim w wypadku, kiedy spada cena akcji tej właśnie firmy, w którą osoba zainwestowała całą lub przynajmniej bardzo dużą część swoich środków finansowych, straty ponoszone przez nią z tego tytułu są naprawdę bardzo duże. Nie zawsze istnieje możliwość odzyskania utraconych środków, w związku, z czym kapitał osoby, ulega bardzo dużemu zmniejszeniu. Dlatego też należy zastanowić się nad tym, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie inwestycja w kilka różnych spółek, lub też tak zwane pakiety akcji. W ten sposób staje się możliwe ograniczenie ryzyka związanego ze spadkiem cen akcji. O tej zasadzie muszą pamiętać wszyscy inwestorzy oraz osoby zainteresowane grą na giełdzie. Pomimo tego, że inwestycja tylko w akcje jednej firmy wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, to niestety tak nie jest.