Inwestujemy w akcje na giełdzie

Inwestujemy w akcje na giełdzie

Do najpopularniejszych papierów wartościowych zaliczają się akcje. Stanowią one przykład prawa majątkowego o charakterze udziałowym. Decydując się na ich zakup, zyskujemy prawa oraz obowiązki współwłaściciela. Nasz udział w spółce może dotyczyć finansów, ale nie konieczne. Niektóre akcje dają inwestorom prawa o charakterze niemajątkowym. Emisja akcji może przebiegać według jednej z dwóch możliwych dróg. Albo dokumenty zostają przygotowane wraz z powstaniem nowej firmy, albo dochodzi do ich kolejnej emisji. Oba przypadki mogą dotyczyć tej samej spółki. Różnica polega na zmianie wysokości kapitału zakładowego. Dla ponownych emisji kapitał firmy musi znacznie wzrosnąć. W przeciwnym wypadku nadanie nowych praw majątkowych nie miałoby sensu. Ogólny podział akcji obejmuje wiele odmian tych dokumentów. Inwestorzy najczęściej biorą pod uwagę prawa imienne, na okaziciela oraz uprzywilejowane. W pierwszej sytuacji uprawnienia dotyczą jednej osoby. Może to być osoba fizyczna bądź jakaś inna spółka. Nowy akcjonariusz zostaje wpisany do księgi akcyjnej, prowadzonej przez zarząd firmy. W przypadku akcji na okaziciela właściciel nie zyskuje uprawnień, dopóki nie wpłaci należnej kwoty na konto spółki, Po opłaceniu prawa majątkowego, firma wydaje udziałowcom dokumenty imienne. Warto również wyjaśnić, na czym polega inwestycja w akcje uprzywilejowane. Niektórzy członkowie zarządu decydują się wykupić papiery wartościowe, które zapewnią im specjalne prawa lub zyski. W ten sposób postępują zazwyczaj założyciele firmy.