Inwestowanie w instrumenty finansowe

Inwestowanie w instrumenty finansowe to podstawa na rynku giełdowym. Aby móc zarabiać trzeba najpierw coś kupić. W tym wypadku mogą to być akcje, obligacje, instrumenty takie jak opcje, kontrakty terminowe, surowce, waluty czy też certyfikaty. Każde z tych instrumentów finansowych odznacza się zupełnie inną charakterystyką oraz stopą zwrotu. Ważne jest to ile można w nie zainwestować a ile uzyskać bądź też stracić. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi ponieważ wpływ na to ma też strategia inwestycyjna. Dla początkujących graczy najlepsze będą akcje oraz instrumenty pochodne. Są tam jasne zasady co bardzo łatwo pokazują jak one funkcjonują. W instrumenty giełdowe można włożyć już obecnie nawet trzysta złotych. Za te pieniądze można kupić kilkanaście tańszych akcji, jedną wartościową opcję lub obligacje. Jeśli ktoś posiada większe sumy wtedy może inwestować w kontrakty terminowe. Trzeba także pamiętać o tym że wiele instrumentów finansowych na giełdzie ma określone limity depozytowe. Oznacza to tyle że zakup ich może być zrealizowany dopiero w momencie wpłacenia sumy określonej przez dom maklerski. Instrumenty finansowe można kupować lub sprzedawać. Na rynku akcji jest to jednostronne ponieważ zarabia się tylko wtedy kiedy rynek rośnie. Natomiast pozostałe instrumenty działają doskonale również w trendzie spadkowym.