Inwestorzy czynni i bierny

Inwestorzy czynni i bierny

Na giełdach umowy handlowe są zawierane pomiędzy inwestorami. Inwestorem może być osoba fizyczna, czyli człowiek dokonujący zakupu na własny użytek. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia na giełdzie towarów i usług. W przypadku giełdy papierów wartościowych znacznie częściej inwestorami są osoby prawne, to znaczy większe lub mniejsze spółki. Inwestycją może być zakup albo sprzedaż jakiegoś majątku. W ekonomii liczą się konsekwencje podjętych działań. Dobrą inwestycją możemy pochwalić się wówczas, gdy odnotowujemy regularne zyski. Pamiętajmy, że nie wzbogacimy się natychmiast po zawarciu umowy. Inwestycje dają widoczne rezultaty po upływie kilku tygodni, miesięcy, a czasem lat! Uczestnicy giełdy dzielą się na dwie podstawowe grupy. Za kryterium podziału przyjęto sposób, w jaki inwestorzy kupują papiery wartościowe. Część akcjonariuszy preferuje inwestycje krótkoterminowe. Takim osobom zależy na szybkim zarobku przy odpowiedniej koniunkturze. Czynni inwestorzy stale obserwują rynek w nadziei na atrakcyjne ceny papierów wartościowych. Inaczej postępują udziałowcy bierni. Prowadzą oni transakcje, które dają szansę na długoterminowe zyski. Zarabiane pieniądze pochodzą z dywidend lub odsetek przysługujących akcjonariuszowi. Odrębną grupę inwestorów stanowią fundusze emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Są to udziałowcy instytucjonalni, lokujący na giełdzie majątek swoich klientów.