Indywidualne działalność gospodarcza

Rosnące bezrobocie jest jednym z czynników, które wpłynęły na zwiększającą się liczbę powstających jednoosobowych działalności gospodarczych. Osoby bezrobotne, nie widząc szansy na zatrudnienie w swoim zawodzie starają się wziąć sprawy w swoje ręce, tym bardziej, że zarówno instytucje unijne, jak i rządowe wspierają takie drobne inicjatywy biznesowe. Na przykład ze środków pochodzących z jednego programu operacyjnego początkujący przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy. Warunkiem braku konieczności zwrotu tych pieniędzy jest utrzymanie się na rynku ze swoją działalnością gospodarczą, przez, co najmniej dwanaście miesięcy. Jeśli w trakcie dwunastu miesięcy od otrzymania pieniędzy nasza firma upadnie, pieniądze będziemy musieli zwrócić wraz z odsetkami. Założenie indywidualnej działalności gospodarczej jest obecnie dużo prostsze, niż było jeszcze przed dekadą. W tym względzie zmieniło się wiele na lepsze, choć nie można jeszcze mówić, że dorównujemy do standardów obowiązujących w krajach zachodniej Europy. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej możemy wysłać drogą elektroniczną, nie jest już potrzebna osobista wizyta w urzędzie gminy. Koszt założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, to na ten czas około kilkuset złotych.