Giełdy według zasięgu geograficznego

Istnieje kilka sposobów podziału giełd. Najczęściej przywoływaną chyba klasyfikacją jest ta według zasięgu geograficznego. W tym podziale może wymienić giełdy regionalne, krajowe i międzynarodowe. Największymi giełdami światowymi są te w Tokio, Nowym Jorku, Rzymie, Madrycie i Paryżu. W naszym również działa giełda, z tymże giełda papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie. Giełdy można również podzielić ze względu na zakres przedmiotowy przeprowadzanych na nich transakcji. Przy takim podziale na czele wszelkich klasyfikacji wysuwa się giełda towarów. Na giełdzie towarów każdy uczestnik może w danym miejscu, o określonej porze zawrzeć transakcje zakupu i sprzedaży towarów i produktów usystematyzowanych według cech charakterystycznych. Są to, więc produkty masowe, które da się, w jakiś sposób sprowadzić do pewnych jednorodnych standardów. Przykładem takiego rodzaju giełdy towarowej, będzie giełda samochodowa. Na giełdzie towarowej każdy uczestnik może liczyć na trwałość zakupionych przedmiotów, poza tym wszystkie towary sprzedawane na takiej giełdzie posiadają cechy jednorodności i masowości ich popytu i podaży. Innym rodzajem giełdy są giełdy walorów. Na nich głównymi uczestnikami transakcji są instytucje bankowe, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, reprezentowane przed podmioty nazywane brokerami oraz państwowe władze monetarne. Wyróżnić można także giełdę usług, gdzie świadczone są między innymi usługi transportowe.