Giełdy papierów wartościowych na świecie

Giełdy papierów wartościowych na świecie

Gospodarki większości krajów, które oparte są na gospodarce wolnorynkowej posiadają własne giełdy papierów wartościowych. Każda taka giełda papierów wartościowych jest rynkiem, gdzie biura maklerskie, i zatrudnieni w nim maklerzy dokonują w imieniu swoich klientów transakcji na linii kupno i sprzedaż posiadanych przez nich papierów wartościowych. Makler może na nasz rachunek zacząć kupować i sprzedawać akcje, obligacje obrotowe, skarbowe czy korporacyjne, certyfikatów inwestycyjnych i tym podobnych. By biura maklerskie w naszym imieniu dokonywały takich transakcji muszą od nas otrzymać stosowne upoważnienie. Najsłynniejszymi i największymi giełdami papierów wartościowych na świecie są te w Tokio, Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie. W naszym kraju również działa giełda papierów wartościowych i mieści się w stolicy kraju w Warszawie. Działalność giełdy papierów wartościowych w Warszawie regulowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na warszawskiej giełdzie można również uczestniczyć w transakcjach odbywających się na rynkach wtórnych. Na rynku wtórnym można brać udział w transakcjach za pośrednictwem instytucji bankowych, które prowadzą działalność maklerską, domów maklerskich i członków giełdy. Na krajowej giełdzie papierów wartościowych notowanych jest ponad czterysta spółek, a ich wspólna kapitalizacja sięga blisko siedmiuset miliardów złotych. Większość z tej sumy stanowi majątek krajowych spółek.