Giełda towarów i usług

Giełda towarów i usług

Z pewnością wielu spośród nas giełda kojarzy się z papierami wartościowymi. Jest to z pewnością najbardziej doniosła forma giełdy i angażująca największe środki pieniężne, jednak to nie jest jedyna metoda organizacji na takich zasadach. Oczywiście na giełdzie papierów wartościowych mamy kilkaset spółek, których kapitały zakładowe przekraczają niejednokrotnie kilka miliardów złotych. Na giełdach towarów, usług czy walorów takie obroty nie wchodzą w grę, lecz z pewnością warto się przyjrzeć takiej formie zorganizowania podmiotów na rynku. Giełda towarów jest rodzajem rynku, gdzie spotykają się w umówionym miejscu i czasie podmioty zawierające transakcje sprzedaży i kupna przedmiotów o podobnym przeznaczeniu i użytku, muszą być te towary, w jakimś stopniu jednorodne. Przedmioty na giełdach towarowych dają się ująć w pewne umowne ramy, jak na przykład giełda samochodów czy giełda zwierząt hodowlanych. Na każdej giełdzie towarowej istnieje takie miejsce, w którym każdy podmiot, który zakupił, jakiś przedmiot ma prawo do zdeponowania produktu, który będzie przebadany, by sprawdzić jego, jakość i posiadany standard. Podmiot deponujący przedmiot otrzymuje warrant, który w później będzie odbierany przez innych uczestników giełdy, jako papier wartościowy i może być przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej. Giełda usługowa z kolei składa się z przeprowadzanych na niej usług transportowych, ubezpieczeniowych i pośredniczących w innych transakcjach.