Giełda papierów wartościowych

Poza giełdami towarów, walorów czy usług najważniejszym rodzajem giełd jest giełda papierów wartościowych. Większość współcześnie działających giełd podlega nadzorowi i regulacji ze strony państwowej. Giełdy papierów wartościowych podzielić można na korporacyjne i państwowe. W giełdach korporacyjnych podmioty uczestniczące w transakcjach i obrotach giełdy, samodzielnie decydują o regulaminie zdarzeń dziennych oraz o statucie giełdy, w giełdach państwowych ostatnie słowo zawsze należy do przedstawicieli najwyższych władz w państwie. Na państwowych giełdach papierów wartościowych musi zostać udzielona koncesja na prowadzenie działań ze strony sprawującej władzę w państwie. Bez względu na rodzaj giełdy, musi ona posiadać regulamin i statut, który zawiera cele działania, organizacja strukturalna tej organizacji, oraz wymienienie podmiotów, które mają prawo uczestniczyć w transakcjach na giełdzie. Giełdy korporacyjne z kolei zorganizowane są w oparciu o regulacje prawne z zakresu prawa handlowego. Wszystkie podmioty uczestniczące w obrotach giełdy zorganizowane są w formę spółki akcyjnej. Do tych podmiotów należą instytucje bankowe, maklerzy papierów wartościowych zorganizowani w firmy maklerskie, fundusze inwestycyjne i wszystkie inne podmioty posiadające prawo uczestnictwa w transakcjach. Korporacyjne giełdy papierów wartościowych są giełdami autonomicznymi, niezależnymi bezpośrednio od państwa.