Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych

Sytuacja na rynku papierów wartościowych bardzo często ma ogromny wpływ na gospodarkę. Duże ryzyko niosą problemy występujące na giełdach o zasięgu międzynarodowym. Za przykład może posłużyć historia nowojorskiej GPW. Wielki Kryzys z początku dwudziestego wieku rozpoczął się wraz z krachem na giełdzie w Nowym Jorku. To wydarzenie wpłynęło nie tylko na gospodarkę USA, ale i całej Europy. Przedmiotem transakcji na giełdach papierów wartościowych są prawa majątkowe. Najczęściej występują one w postaci dokumentów lub plików komputerowych. W dokumentacji znajdują się najważniejsze informacje na temat nabywcy oraz sprzedającego majątek. W sesjach giełdowych bezpośredni udział biorą maklerzy. Pośredniczą oni w transakcjach, reprezentując interesy swojego klienta. Sesje odbywają się regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Czas i miejsce muszą zostać podane do wiadomości wszystkich uczestników giełdy. Bardzo istotne są aktualne kursy, również publikowane przez urzędników pracujących na giełdzie. Sporym zainteresowaniem cieszą się papiery wartościowe o charakterze udziałowym, w szczególności akcje. Coraz więcej osób decyduje się na zakup udziałów w firmach, w których pracują. To skuteczny sposób na podwyższenie zarobków i przyspieszenie kariery. Między innymi dlatego giełdy papierów wartościowych cieszą rosnącą popularnością. Nie trzeba posiadać wykształcenia ekonomicznego, aby skutecznie grać i zarabiać na giełdzie!