Giełda korporacyjna i państwowa

Giełda korporacyjna i państwowa

W naszym kraju giełda papierów wartościowych swoją siedzibę ma w stolicy kraju. Warszawska giełda jest kontrolowana i nadzorowana przez stronę państwową. Strona państwowa nadaje również giełdzie papierów wartościowych licencję na jej działanie. Bez uzyskania licencji ze strony państwa giełda nie mogłaby działać. Znane są dwa główne rodzaje organizowania się władz giełdy i całej struktury takiej organizacji. Pierwszym z nich jest typ korporacyjny, a drugim państwowy. Niezależnie od tego czy jest to giełda korporacyjna czy państwowa, to musi posiadać spełniać pewne warunki by mogła funkcjonować na najwyższych obrotach. Przede wszystkim statut giełdy musi precyzyjnie określać, kto może zostać uczestnikiem transakcji giełdowych. Poza tym ważne by stworzono dokładny regulamin pracy giełdy papierów wartościowych i jej statut. W statucie musi zostać określona struktura organizacyjna giełdy. Ostatnim warunkiem sprawnego funkcjonowania giełdy papierów wartościowych jest posiadanie odpowiedniego zaplecza i wyposażenia materialnego. W przypadku krajowej giełdy jej uczestnikami są cztery grupy podmiotów. Pierwszą grupą są pośrednicy, pozostałymi urzędnicy, samodzielni uczestnicy i goście giełdy papierów wartościowych. Najważniejszą grupą są bez wątpienia maklerzy papierów wartościowych, którzy organizują się w domy maklerskie. Działają oni na rachunek swoich klientów w zamian za określoną prowizję z zysków.