Giełda kontrolowana przez państwo

Trendy w gospodarce od lat są wyznaczane przez Stany Zjednoczone oraz rozwinięte państwa azjatyckie. W przypadku giełdy papierów wartościowych preferowanym modelem jest działalność oparta na prawie handlowym. Tak zorganizowane spółki nazywamy giełdami korporacyjnymi. Ich przeciwieństwem są instytucje państwowe, dominujące na terenie Starego Kontynentu. W Niemczech, Francji oraz Europie Środkowej system anglosaski nie zyskał zbyt dużej popularności. Giełdy państwowe powstają z inicjatywy rządu i podlegają całkowitej kontroli ze strony władz. Państwo otrzymuje status jedynego lub częściowego właściciela. Oczywiście do zarządu mogą dołączyć prywatni udziałowcy. Wystarczy, że dana firma czy fundusz inwestycyjny spełnią kilka warunków. Zasady przeprowadzania transakcji są określone w statucie. Regulamin zawiera również informacje na temat pracy w zarządzie. Istotnym zagadnieniem jest struktura organizacyjna giełdy, jej lokalizacja i zakres działalności. Państwo ma obowiązek określić godziny sesji oraz zadbać o skuteczny przepływ informacji wśród inwestorów. Niezbędne są również regularne zebrania akcjonariuszy, rady i zarządu. Na spotkaniach omawiane są aktualne problemy występujące na giełdzie oraz propozycje ewentualnych zmian. W wątpliwych sytuacjach głos zabierają komisje giełdowe. Członkowie komisji podejmują decyzje w sprawie obrotu papierami wartościowymi. Kidy pojawia się konflikt interesów, do pracy przystępuje sąd, którego decyzje są ostateczne i niepodważalne.