Firma w jednym okienku

O ile prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dopełnianiem wielu formalności, które bywają skomplikowane, to samo założenie firmy nie jest niczym trudnym. Wielu osobom wydaje się, że aby założyć firmę, muszą odwiedzić wiele instytucji i urzędów, stojąc w kolejkach i wnosząc opłaty skarbowe. Tymczasem od pewnego czasu większość formalności związanych z rozpoczynaniem działalności można załatwić w tak zwanym „jednym okienku”. Wystarczy wybrać się do urzędu miasta lub gminy, w której jest się zameldowanym. Oprócz wniosku o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, można tam złożyć także wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do urzędu skarbowego. Dzięki temu można oszczędzić sporo czasu, ponieważ to urząd miasta lub gminy zajmuje się przekazaniem dokumentów do urzędu statystycznego oraz skarbowego. Aby maksymalnie skrócić czas rejestracji, dobrze jest mieć od razu przy sobie potrzebne dokumenty: dowód osobisty oraz wypełniony wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku należy wpisać między innymi nazwę firmy, siedzibę, czyli miejsce wykonywania działalności, planowaną datę rozpoczęcia działalności oraz jej przedmiot, odpowiednio sklasyfikowany według Europejskiej Klasyfikacji Działalności.