Finansowanie firmy z kapitału własnego

Finansowanie firmy z kapitału własnego

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw odpowiada w największym stopniu za aktualny, zadowalający stan krajowej gospodarki. Ten sektor przedsiębiorców to ponad dziewięćdziesiąt dziewięć procent wszystkich przedsiębiorstw w naszym kraju. Wzrost gospodarczy w naszym kraju mógłby być jeszcze wyższy, lecz raz po raz, krajowi przedsiębiorcy natrafiają na przeszkody związane z finansowaniem przedsiębiorstw i ze znajdywaniem środków na inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Problem z brakiem wystarczającego kapitału początkowego doskwiera przede wszystkim młodym przedsiębiorcom. Mimo wchodzenia w życie kolejnych programów pomocowych dla osób zakładających dopiero działalność gospodarczą, to i tak popyt stale przewyższa podaż na tego rodzaju środki. Banki również niechętnie podchodzą do takich młodych przedsiębiorców, najczęściej kredyty tacy młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać dopiero po dwunastu miesiącach od rozpoczęcia działalności i to tylko wówczas, gdy ich płynność finansowa jest bez zarzutu, nie mają żadnych zaległych zobowiązań w innych bankach, a podatki wobec państwa opłacane są bez opóźnień. W czasach kryzysu ekonomicznego, takim małym przedsiębiorstwom szczególnie trudno wypracować wystarczającą nadwyżkę netto w takim wymiarze by zrealizować wszystkie planowane inwestycje. Źródłami kapitału własnego firmy są również odpisy amortyzacyjne i dopłaty wspólników spółki.