Emitenci obligacji krótkoterminowych

Na rynku papierów wartościowych największą wiarygodnością, jeśli chodzi o obligacje cieszy się rzecz jasna Skarb Państwa. Każdy, kto choć raz w życiu trzymał w ręku obligacje, których emitentem jest Skarb Państwa, wie, że są one reprezentowane przez aktualnego Ministra Finansów. Istotą zarówno obligacji krótkoterminowych, jak i długoterminowych jest ich to, że są państwo pożycza pieniądze od kupców obligacji i tym samym zobowiązuje się do ich oddania w określonym terminie wskazanym w umowie przekazania prawa majątkowego. Pieniądze są oddane wraz z naliczonymi odsetkami. Oprocentowanie obligacji skarbowych jest niezmienne. Środki pieniężne, jakie Skarb Państwa uzyskuje ze sprzedaży obligacji przekazuje na realizację celów wskazanych w ustawie budżetowej, a także na spłatę wcześniejszych długów. Krótkoterminowe obligacje skarbowe można podzielić na dwa rodzaje, oszczędnościowe i rynkowe. Skarbowe obligacje oszczędnościowe nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych i mogą dokonać ich zakupu tylko osoby fizyczne. Wartość nominalna jednej obligacji skarbowej oszczędnościowej to sto złotych. Obligacje oszczędnościowe są emitowane na trzy terminy, dwa, cztery i dziesięć lat. Z kolei wspomniane powyżej obligacje rynkowe mogą zakupić nie tylko osoby fizyczne, lecz również osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym z mocy prawa nie została przyznana osobowość prawna. Notowane są na giełdzie.