Emisja założycielska akcji

Emisja założycielska akcji

Kodeks spółek handlowych przyznał tylko dwóm podmiotom prawo do emisji akcji, są nimi wszystkie spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Emisja zasadniczo może odbywać się na dwa główne sposoby. Pierwszym z nich jest emisja publiczna akcji, drugą emisja założycielska. Tę drugą formę emisji, jak sama nazwa wskazuje, wciela się w życie przy samym procesie tworzenia spółki. By przejąć akcje z emisji założycielskiej, akcjonariusz musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności akcji. W tym oświadczeniu, akcjonariusz, musi wyrazić zgodę na brzmienie statutu w niezmienionej formie, zgodę na objęcie określonej liczby akcji, a także wyrażenie zgody na samo zawiązanie spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Akcje z emisji założycielskiej muszą być akcjami imiennymi. Umowa zawiązania spółki zawiera zazwyczaj liczbę akcjonariuszy, dokładne wyliczenie, kto ile akcji nabył, i jakiego rodzaju to były akcje. Poza tym akt założycielski musi wskazać wartość nominalną pojedynczej akcji, a także podać cenę emisyjną. Każda kolejna emisja akcji przez spółkę, jest traktowana, jako sposób na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Przy dalszych emisjach, od akcjonariusza nie jest już wymagana forma aktu notarialnego. Subskrybent zapisuje się na formularz spółki. W akcie potwierdzającym nabycie spółki musi się znaleźć siedziba spółki, jej adres, nazwa firmy, seria emisji akcji i jej numer.