Dozwolone limity zatrudnienia

Dozwolone limity zatrudnienia

Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego ma obowiązek wskazania, jaką formę opodatkowania wybiera. Wybór uzależniony jest od wielu czynników, które trzeba uwzględnić, by wybrać najlepszą z punktu widzenia naszego własnego interesu. Może się okazać, że prowadzona przez działalność gospodarcza nie jest na przykład objęta koniecznością prowadzenia pełnej księgowości. Dla małych firm, to niewątpliwie niezwykle ważna kwestia, która nie zmusza przedsiębiorców do zatrudniania dodatkowego księgowego, który uporządkowywałby na bieżąco sprawy firmy. Wielu przedsiębiorców wyraża chęć opodatkowania według karty podatkowej. Tutaj jednak podjęcie takiej decyzji uzależnione jest zachowaniem limitu zatrudnienia. Jeśli przedsiębiorca przekroczy dozwolony limit zatrudnienia wówczas jest wykluczony z możliwości przyłączenia się do opodatkowania kartą podatkową. Podatnik wlicza do stanu zatrudnienia nie tylko osoby, które są jego pracownikami, lecz również osoby zatrudnione na zasadzie umowy o pracę nakładczą, oraz wszystkich członków najbliższej familii podatnika, którzy mieszkają z nim na stałe lub mają czasowe miejsce zamieszkania tożsame z jego własnym. Do stanu zatrudnienia w prowadzonej działalności gospodarczej nie wlicza się osób, które przyuczają się do zawodu, w ramach prowadzonej działalności. O dokładną poradę w tej kwestii najlepiej pójść do zaufanego doradcy podatkowego.