Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Trudno jednoznacznie wskazać czy obecnie panująca na rynku przedsiębiorstw sytuacja jest dobrym momentem na założenie działalności gospodarczej. Obecnie więcej pracodawców zwalnia swoich pracowników niż zatrudnia. Wpływa to bezpośrednio na powiększenie bezrobocia w kraju. Można się było spodziewać, że w takiej sytuacji coraz więcej osób bezrobotnych będzie się starało założyć własny interes. Taka jest ogólnoświatowa tendencja w krajach, w których od dekad działa gospodarka wolnorynkowa. W celu dodatkowej aktywizacji młodych, bezrobotnych osób, zarówno strona państwowa, jak i unijna przeznaczyła pewne środki pomocowe, na wsparcie przy starcie działania działalności gospodarczej. Jest to nieoceniona pomoc, dla takich młodych, niedoświadczonych osób. Wiadomo, że sam dobry pomysł, nie poparty odpowiednio wysokim kapitałem początkowym żadnych wymiernych korzyści nie przyniesie. Ze środków unijnych, bezrobotne osoby między dwudziestym piątym a czterdziestym rokiem życia, kobiety po urlopie wychowawczym i macierzyńskim, oraz osoby na stałe zamieszkujący na terenach wiejskich mogą liczyć na wsparcie w wysokości czterdziestu tysięcy złotych. Będzie to pomoc bezzwrotna, jeżeli przez dwanaście miesięcy od uruchomienia działalności, uda się nam utrzymać na rynku. W przeciwnym razie, cała suma musi zostać zwrócona, wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami, więc lepiej się przyłożyć do takiej pracy.