Dofinansowanie na początek działalności

Nie trudno się domyśleć, że z rozpoczęciem każdego rodzaju działalności gospodarczej wiążą się spore koszty. Start każdego przedsięwzięcia zarobkowego, by był efektywny i szybki wymaga sporego kapitału początkowego, którego nie tak łatwo znaleźć osobie bezrobotnej. Na szczęście, osobom z ciekawym pomysłem przysługuje dofinansowanie na przykład z Urzędu Pracy. Z tego tytułu, osoba bezrobotna może otrzymać wsparcie nawet w wysokości dwudziestu jeden tysięcy złotych. Istnieje jednak konieczność zarejestrowania się takiej osoby, jako bezrobotne. Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej jest obligatoryjnym warunkiem otrzymania tego rodzaju pomocy państwowej. Ważne jest również, że osoba, która złożyła wniosek do urzędu pracy o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może odmówić propozycji pracy z urzędu, lub innej formy aktywizacji takiej osoby. Ponadto taka osoba nie może również wnioskować i pobierać środków publicznych z innych źródeł i programów pomocowych, przez, co najmniej dwanaście miesięcy. Innym sposobem na dofinansowanie działalności gospodarczej jest uzyskanie pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Taka dotacja unijna może wynieść nawet czterdzieści tysięcy złotych. Jest to pomoc bezzwrotna, jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej uda się naszej firmie utrzymać na powierzchni biznesowej. Istnieją również inne sposoby na uzyskanie wsparcia w prowadzeniu firmy.