Dobra atmosfera w firmie

Niekiedy podczas rozmów kwalifikacyjnych pada pytanie o to, co dla potencjalnego pracownika jest głównym motywatorem do pracy. Odpowiedzi są różne. Wskazuje się między innymi na wysokość wynagrodzenia, elastyczność czasu pracy, wymiar zadań. Ostatnio natomiast coraz częstszym wskazaniem staje się dobra atmosfera w miejscu pracy. W zasadzie nic w tym dziwnego. Wszędzie tam, gdzie dobrze żyje nam się z ludźmi, funkcjonujemy lepiej. Ta prawidłowość przenosi się również na grunt zawodowy. Tylko kto za dobrą atmosferę w firmie odpowiada? Rzec można, że właściwie każdy, kto jest tam zatrudniony. I taka prawda. Panuje jednak niepisane przekonanie, w myśl którego na tę dobrą atmosferę w dużej mierze wpływa to, jak firma jest zarządzana. Rzeczywiście, nie tylko wzajemne sympatie i antypatie pracowników budują więzi między nimi i wpływają na tworzenie relacji. Istotne są też takie czynniki jak: sposób traktowania podwładnych przez szefostwo, przepływ informacji, wzajemna lojalność. Czasem nawet na dobre układy pomiędzy ludźmi wpłynąć może usytuowanie biurka danej osoby czy sposób witania się z nią. Ludzie są różni, dlatego też, żeby dobrze z nimi żyć, uwzględnić to, że tak naprawdę atmosfera w miejscu pracy jako czynnik motywujący do działania odgrywa duże znaczenie, więc warto o nią dbać.