Czym jest tak naprawdę waluta

Cały czas każdy człowiek przynajmniej raz na jakiś czas używa określenia „waluta”. Słowo to wkradło się już na stałe do naszych słowników i nawet nie zauważamy kiedy go używamy. Czym jednak jest dokładnie? Waluta to jednostka monetarna określająca nazwę środka płatności, który jest w konkretnym państwie. Każdy pieniądz obowiązuje w danym kraju i zazwyczaj nie można nim płacić za granicą – wyjątkiem jest na przykład euro, które obowiązuje w wielu państwach należących do Unii Europejskiej. Inaczej jest w przypadku transakcji międzynarodowych takich jak spłaty należności czy długów zaciągniętych od innego kraju – w takim przypadku waluta danego kraju może zostać do tego celu wykorzystana. Ogólnie rzecz biorąc w każdym zakątku kraju rozróżniane są dwie waluty – krajowa i zagraniczna. Każda z walut posiada odpowiedni kurs, czyli najprościej i najogólniej mówiąc procent wartości, jaki stanowi względem innej waluty. Istotne jest to, iż na ten kurs wpływa wiele różnych czynników i absolutnie nie jest on stały i nie podlegający zmianom. Kursy walut potrafią zmieniać się nawet kilka razy dziennie w zależności od oczekiwań dochodu danego państwa a niezwykle często te wahania są wykorzystywane do zarabiania. Wystarczy zakupić konkretną walutę i obserwując zmianę jej wartości względem innej sprzedać z zyskiem.