Czym jest bańka spekulacyjna?

Czym jest bańka spekulacyjna?

Od pięciu lat Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Japonia borykają się z kryzysem finansowym. Do załamania światowej gospodarki przyczynił się krach na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku. Ekonomiści wyróżniają kilka zjawisk poprzedzających tego typu sytuacje. Jednym z nich jest bańska spekulacyjna. Od czasu do czasu giełda odnotowuje nagły skok w górę kursu akcji i obligacji. Ceny stopniowo zaczynają przekraczać prawdziwą wartość obracanego kapitału. W handlu powszechnym zjawiskiem jest wzrost atrakcyjności towaru wraz ze wzrostem jego ceny. Dlatego akcjonariusze napędzają bańkę spekulacyjną, aż do jej pęknięcia. Pęknięciem bański nazywamy moment, w którym kursy papierów wartościowych nagle spadają w dół. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy uczestnicy giełdy sfinalizowali transakcje i nie ma już kto kupować. Spadek cen oznacza poważne straty dla inwestorów. Dlatego zaczynają oni masowo sprzedawać swoje udziały. Niestety bezskutecznie. W ten sposób rodzi się kryzys gospodarczy. W powyższym opisie przedstawiono przykład bański spekulacyjnej na giełdzie papierów wartościowych. Wymiana towarów i usług nie stanowi takiego zagrożenia dla gospodarki, jak źle zainwestowane prawa majątkowe. Wykupywaniu akcji towarzyszy zjawisko owczego pędu. Inwestorzy reagują w sposób emocjonalny, kupując bez namysłu. Bez racjonalnego uzasadnienia, wzrost kursu powinien wzbudzić niepokój, a nie chęć inwestowania.