coaching zawodowy

Firmy, które mają zamiar się rozwijać, muszą znacząco zwiększać swoją sprzedaż. Co jednak zrobić, kiedy na lokalnym rynku nie ma już możliwości ruchu bez działań dumpingowych, które mogłyby okazać się dla producenta zabójcze? Rozwiązaniem jest ekspansja na rynki innych krajów. Dzięki niej możliwe będzie zdobycie tysięcy nowych klientów i przygotowanie się do przejmowania kolejnego rynku, aby walczyć na nim o dominującą pozycję. Ekspansja na rynki innych krajów nie jest jednak łatwa. Przed jej rozpoczęciem wymagane jest przeprowadzenie szeregu konsultacji biznesowych. Z kim firma się konsultuje i w jakich sprawach? Przede wszystkim firma, która ma zamiar rozpocząć ekspansję, musi doskonale znać specyfikę rynku, na którym zamierza rozpocząć działalność. Tutaj ważne będą zachowania konsumentów, ich możliwości finansowe i upodobania do określonych typów towarów. Ponadto firma musi także doskonale poznać specyfikę działania rynku pod względem administracyjnym (pozwolenia, jakie trzeba uzyskać, aby móc sprzedawać swoje produkty czy też budować filie swoich zakładów), podatkowym (wszelakie obciążenia podatkowe w danym kraju) i kooperacyjnym (możliwość znalezienia na rynku kooperantów poddostawców, podwykonawców itp). Liczy się także możliwość zdobycia odpowiedniej siły roboczej jak również możliwość przeprowadzenia skutecznych akcji promocyjnych w mediach na nowym rynku. Nic zatem dziwnego, że tego typu konsultacje wymagają czasu.