Cele długookresowe przedsiębiorstwa

Najczęściej w biznesplanie przedsiębiorca lub wspólnicy w spółce, zawierają wszystkie cele, jakie stawiają nowopowstałej działalności gospodarczej. Przeważnie cele podzielone są na te, które mamy nadzieję osiągnąć na krótkim odcinku czasowym i takie, które można nazwać długookresowymi, będące raczej nadzieją na końcowy stan projektu. Każda decyzja podejmowana przez przedsiębiorcę ma na celu głównie podniesienie wartości rynkowej własnej firmy. Każde przedsiębiorstwo zarobkowe nastawione jest tylko i wyłącznie, na osiąganie, jak największych przychodów z prowadzonej działalności. Dlatego by wzrost wartości spółki lub przedsiębiorstwa był zrównoważony potrzebne jest umiejętne kierowanie jego finansami. Celów długookresowych jest przeważnie zdecydowanie mniej niż tych, które mamy zamiar osiągnąć w krótszym terminie. Gdy zaczynamy kreować cele długookresowe trzeba wziąć pod uwagę czynniki takie, jak sposób zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa, struktura kapitału początkowego, i w jaki sposób będzie się on rozwijał, w trakcie prowadzonej działalności, oraz analizy planowania finansowego. Jednym z celów długookresowych każdego przedsiębiorstwa jest cel marketingowy, jak poziomowy przyrost sprzedaży, cele innowacyjne, postawienie na nowoczesne technologie. Niewątpliwym celem długookresowym jest osiągnięcie określonego pułapu finansowego przedsiębiorstwa, czyli chodzi o zyskowność.