Budowanie przyszłościowego przedsiębiorstwa

Nowoczesne marki starają się dzisiaj wyraźnie zmieniać własne struktury i funkcjonowanie, reagując może z pewnym opóźnieniem na zmiany rynkowe i przede wszystkim, załamanie koniunktury. Recesja jest aktualnie tak silna, albowiem trudno znaleźć podmioty gospodarcze, które oparłyby się na przestrzeni ostatnich dekad zadłużania ponad możliwości i życia na kredyt. Wielki i mały biznes bez względu na swoje perspektywy i możliwości, wykorzystuje pieniądze z banków i od inwestorów do poprawiania własnej konkurencyjności, podnoszenia standardów czy też nabywania nowych technologii. Tak samo robią liczne kraje, które chcą zbudować swój wzrost gospodarczy przede wszystkim za pomocą pieniędzy pożyczonych z rynku – przeważnie dzięki emisji obligacji skarbowych. Dzisiaj media i opinia publiczna o wiele dokładniej oglądają każdego wydanego dolara i z trudem przychodzi politykom przekonanie obywateli do pewnych oszczędności – o ile oczywiście za namowami tymi nie będzie stał uzasadniony argument ekonomiczny. Finanse publiczne coraz większej liczby państw mają się źle lub fatalnie i nawet błyskawiczne reformy budżetowe nie gwarantują, że tocząca się na dół gospodarka przestanie się cofać i ponownie zaliczy wzrost. Szczególnie trudne jest to w dzisiejszych czasach, gdzie działać muszą wszyscy, jedno państwo nie odwróci globalnego trendu.