Broker papierów wartościowych

Broker papierów wartościowych

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym rodzajem uczestników w obrocie giełdowym są pośrednicy. Pozostałymi grupami wyróżnionymi przez regulamin i status giełdy papierów wartościowych do udziału w transakcjach kupna i sprzedaży są samodzielni uczestnicy, goście oraz urzędnicy. Jednak to właśnie pośrednicy, czyli maklerzy papierów wartościowych pełnią najbardziej doniosłą i istotną rolę w całym procesie funkcjonowania giełdy. Makler, synonimicznie i zamiennie nazywany również brokerem wynagrodzenie za wykonywaną pracę czerpie z prowizji od przeprowadzanych transakcji. Maklerzy są tylko pośrednikami chyba, że są maklerami wolnymi, wówczas przeprowadzają operacje zakupu i sprzedaży na własne konto, na własny rachunek. Jednak zdecydowanie więcej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych jest maklerów zajmujących się pośredniczeniem. Maklerzy giełdowi grupują się w domy maklerskie. Uczestnictwo i przystąpienie do domu maklerskiego jest z pozoru nieobowiązkowe, lecz lepiej się przyłączyć, gdyż osoby fizyczne nie mogą przeprowadzać żadnych transakcji giełdowych. Każdy makler musi zdobyć stosowną licencję do wykonywania danego zawodu. W naszym kraju licencja maklera papierów wartościowych nadawana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Otrzymanie licencji równoznaczne jest z wpisem na listę maklerów komisji nadzoru finansowego. Maklerzy oferują swoje usługi w publicznym obrocie.