biuro wirtualne dla zakładu chemicznego

W dzisiejszych czasach bardzo wiele miast i miejscowości wręcz walczy o inwestorów. Prowadzone są z nimi konsultacje biznesowe, polegające na negocjowaniu warunków i wymian typu coś za coś. Najczęściej polega to na układzie: zakład zatrudni na przykład dwieście osób, a w zamian miasto zwolni do od opłat z tytułu podatku od nieruchomości na okres dziesięciu lat. Niestety, nie każdy rodzaj przemysłu jest mile widziany. Miasta najchętniej widzą na swoim terenie takie rodzaje przemysłu jak elektroniczny czy tez przetwórstwa spożywczego, albowiem nie są one uciążliwe dla środowiska i mieszkańców, nie produkują odpadów, dymu i nie są hałaśliwe. Dlatego też firma chcąca zbudować na przykład zakład chemiczny, musi przeprowadzić wiele różnego rodzaju konsultacji biznesowych z szeregiem osób i władz. Jeśli jest to działalność uciążliwa i niebezpieczna (na przykład w zakładzie będą przetwarzane albo produkowane wyroby trujące typu amoniak, kwas itp.) to większość miast nie będzie chciała takiego zakładu na swoim terenie. Rozwiązaniem będzie jego budowa pod miastem. Tu jednakże znów będzie trzeba znaleźć i odpowiednie miejsce z transportem, z dala od osiedli mieszkaniowych a często także i z bocznicą kolejową (która jest dla wielu zakładów niezbędna do działania). Poszukiwanie odpowiedniego miejsca może być długotrwałe, albowiem każdy inwestor będzie chciał uniknąć przyszłych problemów, kiedy to na przykład mieszkające w pobliżu zakładu osoby będą domagać się odszkodować za uciążliwe i niebezpieczne sąsiedztwo.