Akcje imienne i na okaziciela

Akcje imienne i na okaziciela

Spółki kapitałowe, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, oraz jedna ze spółek osobowych, mianowicie spółka komandytowo-akcyjna, mają prawo do emitowania akcji swoich spółek. Najniższa wartość takiej akcji to jeden grosz. Każda ze spółek może emitować akcje na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest emisja akcji przy zawiązaniu spółki. Drugim zaś, gdy wspólnicy podwyższają kapitał zakładowy. W trzech wymienionych powyżej spółkach istnieje przecież obowiązek zdobycia kapitału zakładowego w określonym wymiarze. Największy kapitał zakładowy muszą zebrać wspólnicy w spółce akcyjnej, bo aż sto tysięcy złotych. Spółki akcyjne, to najpowszechniejsza w gospodarce wolnorynkowej forma organizacyjno-prawna. Emitowane przez nią akcje mogą być na przykład akcjami imiennymi, albo na okaziciela. Na akcji imiennej zawarte są dane akcjonariusza, przede wszystkim jego imię i nazwisko. Posiadaczami takich akcji w spółkach akcyjnych są zazwyczaj przeważnie wspólnicy, założyciele spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje kilka sytuacji, w których spółka musi wyemitować akcje imienne, należą do nich, wkłady niepieniężne, akcje połączone ze zobowiązaniem dotyczącym regularnych świadczeń niepieniężnych oraz w sytuacji akcji uprzywilejowanych. Ten rodzaj akcji może zostać wydany akcjonariuszom, nawet w przypadku braku wpłaty, pełnej nominalnej sumy za jedną akcję. Akcje na okaziciela nie posiadają danych akcjonariusza.