Category Archives: biznes –

Indywidualne działalność gospodarcza

Rosnące bezrobocie jest jednym z czynników, które wpłynęły na zwiększającą się liczbę powstających jednoosobowych działalności gospodarczych. Osoby bezrobotne, nie widząc szansy na zatrudnienie w swoim zawodzie starają się wziąć sprawy w swoje ręce, tym bardziej, że zarówno instytucje unijne, jak i rządowe wspierają takie drobne inicjatywy biznesowe. Na przykład ze środków pochodzących z jednego programu operacyjnego początkujący przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy. Warunkiem braku konieczności zwrotu tych pieniędzy jest utrzymanie się na rynku ze swoją działalnością gospodarczą, przez, co najmniej dwanaście miesięcy. Jeśli w trakcie dwunastu miesięcy od otrzymania pieniędzy nasza firma upadnie, pieniądze będziemy musieli zwrócić wraz z odsetkami. Założenie indywidualnej działalności gospodarczej jest obecnie dużo prostsze, niż było jeszcze przed dekadą. W tym względzie zmieniło się wiele na lepsze, choć nie można jeszcze mówić, że dorównujemy do standardów obowiązujących w krajach zachodniej Europy. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej możemy wysłać drogą elektroniczną, nie jest już potrzebna osobista wizyta w urzędzie gminy. Koszt założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, to na ten czas około kilkuset złotych.

Pomysł na rentowny biznes

Decydując się na założenie działalności gospodarczej trzeba mieć przede wszystkim jasny i klarowny plan działania. Najczęściej wykonuje się profesjonalne biznesplany, które mają służyć kompletnemu opracowaniu wyzwań krótkoterminowych i długoterminowych, jakie stawimy przed naszym biznesem. Pomysłów na rentowny biznes może być bez liku, ważne byśmy trafili w branżę, gdzie nie występuje duża konkurencja, oraz w obszar gospodarczy, przed którym rysują się pozytywne perspektywy rozwoju. Obecnie największym potencjałem zdecydowanie charakteryzują się firmy zakładane w sieci internetowej. Z założeniem działalności właśnie w świecie wirtualnym wiąże się wiele korzyści. Zakładając firmę w Internecie dużo łatwiej jest takiemu przedsiębiorcy dotrzeć do precyzyjnie wyselekcjonowanej grupy docelowej. Poza tym mamy bezpłatny dostęp do wszystkich użytkowników sieci na całym świecie. Nasza firma w Internecie jest otwarta przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Z taką formą biznesu wiąże się wiele oszczędności typu, brak konieczności zatrudniania dużej liczby pracowników, odchodzą także koszty związane z wynajmem lokalu biurowego, czy wydatki na dojazd do naszej firmy. Procedura zakładania działalności gospodarczej w sieci internetowej w niczym nie różni się od zakładania tradycyjnego biznesu.

Firma w jednym okienku

O ile prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dopełnianiem wielu formalności, które bywają skomplikowane, to samo założenie firmy nie jest niczym trudnym. Wielu osobom wydaje się, że aby założyć firmę, muszą odwiedzić wiele instytucji i urzędów, stojąc w kolejkach i wnosząc opłaty skarbowe. Tymczasem od pewnego czasu większość formalności związanych z rozpoczynaniem działalności można załatwić w tak zwanym „jednym okienku”. Wystarczy wybrać się do urzędu miasta lub gminy, w której jest się zameldowanym. Oprócz wniosku o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, można tam złożyć także wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do urzędu skarbowego. Dzięki temu można oszczędzić sporo czasu, ponieważ to urząd miasta lub gminy zajmuje się przekazaniem dokumentów do urzędu statystycznego oraz skarbowego. Aby maksymalnie skrócić czas rejestracji, dobrze jest mieć od razu przy sobie potrzebne dokumenty: dowód osobisty oraz wypełniony wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku należy wpisać między innymi nazwę firmy, siedzibę, czyli miejsce wykonywania działalności, planowaną datę rozpoczęcia działalności oraz jej przedmiot, odpowiednio sklasyfikowany według Europejskiej Klasyfikacji Działalności.

Dobra atmosfera w firmie

Niekiedy podczas rozmów kwalifikacyjnych pada pytanie o to, co dla potencjalnego pracownika jest głównym motywatorem do pracy. Odpowiedzi są różne. Wskazuje się między innymi na wysokość wynagrodzenia, elastyczność czasu pracy, wymiar zadań. Ostatnio natomiast coraz częstszym wskazaniem staje się dobra atmosfera w miejscu pracy. W zasadzie nic w tym dziwnego. Wszędzie tam, gdzie dobrze żyje nam się z ludźmi, funkcjonujemy lepiej. Ta prawidłowość przenosi się również na grunt zawodowy. Tylko kto za dobrą atmosferę w firmie odpowiada? Rzec można, że właściwie każdy, kto jest tam zatrudniony. I taka prawda. Panuje jednak niepisane przekonanie, w myśl którego na tę dobrą atmosferę w dużej mierze wpływa to, jak firma jest zarządzana. Rzeczywiście, nie tylko wzajemne sympatie i antypatie pracowników budują więzi między nimi i wpływają na tworzenie relacji. Istotne są też takie czynniki jak: sposób traktowania podwładnych przez szefostwo, przepływ informacji, wzajemna lojalność. Czasem nawet na dobre układy pomiędzy ludźmi wpłynąć może usytuowanie biurka danej osoby czy sposób witania się z nią. Ludzie są różni, dlatego też, żeby dobrze z nimi żyć, uwzględnić to, że tak naprawdę atmosfera w miejscu pracy jako czynnik motywujący do działania odgrywa duże znaczenie, więc warto o nią dbać.

Plusy własnej firmy

Obecnie o pracę coraz trudniej. Przekonują się o tym nie tylko wchodzący dopiero na rynek pracy, ale też ci, którzy jako potencjalni pracownicy funkcjonują już od jakiegoś czasu. Nie dziwi zatem to, że dość szybko wzrasta liczba osób, które decydują się na założenie własnej firmy i w ten sposób postanawiają dbać o swój interes zawodowy. Podejmują taką decyzję głównie dlatego, że dopatrują się w niej wielu korzyści. Przede wszystkim pracują na własny rachunek, nie są od nikogo zależni, sami określają czas i miejsce wykonywania pracy, dokonują podziału zadań, działają w branży, która im odpowiada. Samodzielne prowadzenie firmy daje możliwość indywidualnego decydowania o doborze pracowników. To przecież właściciel sam stwierdza, czy potrzebna jest mu nowa siła robocza, a jeśli tak – ustala dokładnie kogo i na jak długi czas chce zatrudnić oraz jaki zakres odpowiedzialności jest w stanie takiemu pracownikowi powierzyć. Własna firma daje też pewną swobodę w wykonywaniu zawodowych działań. Trzeba jednak pamiętać o odpowiedzialności, rzetelności, terminowości i tym, że tylko dzięki starannej i przemyślanej pracy można odnieść sukces, na który liczy przecież każda z osób działających na własny rachunek. O to przecież chodzi we własnym biznesie – żeby działać i osiągnąć zamierzony sukces.