Analiza techniczna papierów wartościowych

Analiza techniczna papierów wartościowych

Inwestorzy na rynku papierów wartościowych, czepiają się wszelkich sposobów by starać się przewidzieć przyszłe ceny tych instrumentów finansowych. Przez lata został opracowany zbiór metod, pozwalających na prognozowanie przyszłych wyników nie tylko papierów wartościowych, lecz również, walut i surowców. Ten zbiór metod nosi nazwę analizy technicznej. Przed analizą techniczną zostało postawione zadanie przewidzenia najbardziej odpowiedniego momentu do przeprowadzenia inwestycji w dany instrument finansowy. Dodatkową pomocą są bardzo skomplikowane i liczne wskaźniki i tabele. W prognozowanych cenach papierów wartościowych brane są pod uwagę tylko i wyłącznie wiadomości z wykresów z ubiegłych dni, tygodni, miesięcy, czy lat o stosunkach cenowych. Według analityków i zwolenników tej metody technicznej, można wyczytać z tych informacji pewne schematy, które zaprocentują w przyszłych inwestycjach. Rzeczywiście pewne modele statystyczne i wskaźniki powtarzalności można z tych obliczeń i analiz wynieść, lecz zawsze trzeba pamiętać, że rynek czy to papierów wartościowych, surowców, czy walut jest w gruncie rzeczy nieprzewidywalny, i takimi analizami można podpierać się tylko tymczasowo. Po prostu nie można im przesadnie ufać, zawsze trzeba je poddawać w wątpliwość. Analizę techniczną najczęściej stosuje się z analizą fundamentalną, gdyż wówczas efekty są najbardziej zauważalne i efektywne.

Comments

comments